Informatiebijeenkomst voor vrijwilligers over natuurinclusief bouwen

Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging promoten met de ‘B5-gemeenten’ Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg het natuurinclusief bouwen. We beginnen heel graag per stad met een bijeenkomst om lokaal actieve vogel- en vleermuisvrijwilligers te informeren over dit project. Ook in Eindhoven is zo’n  startbijeenkomst: 9 januari 2018 19.30 uur – 21.00 uur Stadhuis, Stadhuisplein 1 Lees verde

Vleermuiskasten voor de Dierenambulance

  Stadsnatuur Eindhoven heeft afgelopen maandag de vrijwilligers van de Dierenambulance enkele kasten gedoneerdals dank voor het goede werk vanhun stichting. De vrijwilligers waren op zoek naar mogelijkheden om bij of op het terrein van de Dierenambulance wat verblijfplaatsen te creëren voor vleermuizen en vogels. Stadsnatuur Eindhoven schonk daarom  enkele vleermuiskasten en een vogelkast van Lees verde

Nieuwe vleermuiskasten voor het Heempark

Stadsnatuur Eindhoven  heeft op verzoek van de vrijwilligers  van Heempark Frater Simon Deltour een bijdrage geleverd aan herstel van de vleermuiskasten in het heempark. De houten kasten waren  in 2004 gemaakt door een ijverige groep vrijwilligers en waren na al die tijd aan vervanging toe. Enkele kasten waren al van de boom gevallen of aan Lees verde

Wespendief bezoekt Eindhoven

afgelopen weken is er binnen de Eindhovense stadsnatuur een opvallende verschijning actief geweest: een Wespendief. Deze zeldzame vogel, waarvan er maar enkele verblijven binnen de regio de Kempen, eet zoveel mogelijk bijen en wespenraat althans de inhoud ervan zoals de jonge poppen. Hij graaft desnoods de wespennesten op uit de grond om bij de raten Lees verde

Kansen voor biodiversiteit in de stad

Biodiversiteit in de Stad Biodiversiteit gaat wereldwijd achteruit. Steden kunnen een bijdrage leveren aan het behoud van soorten en het versterken van natuurbeleving. Door stedelijk groen (parken, tuinen, bedrijfsgroen, straatgroen) met de juiste beplanting in te richten en ecologisch te beheren wordt biodiversiteit ondersteund. Ook gebouwen, schoolpleinen en waterpartijen kunnen een bijdrage leveren. Dit kan Lees verde