Nieuwe vleermuiskasten voor het Heempark

Stadsnatuur Eindhoven  heeft op verzoek van de vrijwilligers  van Heempark Frater Simon Deltour een bijdrage geleverd aan herstel van de vleermuiskasten in het heempark. De houten kasten waren  in 2004 gemaakt door een ijverige groep vrijwilligers en waren na al die tijd aan vervanging toe. Enkele kasten waren al van de boom gevallen of aan Lees verde

Wespendief bezoekt Eindhoven

afgelopen weken is er binnen de Eindhovense stadsnatuur een opvallende verschijning actief geweest: een Wespendief. Deze zeldzame vogel, waarvan er maar enkele verblijven binnen de regio de Kempen, eet zoveel mogelijk bijen en wespenraat althans de inhoud ervan zoals de jonge poppen. Hij graaft desnoods de wespennesten op uit de grond om bij de raten Lees verde

Kansen voor biodiversiteit in de stad

Biodiversiteit in de Stad Biodiversiteit gaat wereldwijd achteruit. Steden kunnen een bijdrage leveren aan het behoud van soorten en het versterken van natuurbeleving. Door stedelijk groen (parken, tuinen, bedrijfsgroen, straatgroen) met de juiste beplanting in te richten en ecologisch te beheren wordt biodiversiteit ondersteund. Ook gebouwen, schoolpleinen en waterpartijen kunnen een bijdrage leveren. Dit kan Lees verde

20 april: lezing Wet natuurbescherming

Trefpunt Groen Endhoven organiseert  een lezing over de nieuwe Wet natuurbescherming. Sander Hunink van ecologisch advies- en onderzoeksbureau Ecologica en Arjan Ooms van MU-S (Met U – Stadsnatuurprojecten) zullen aan de hand van leuke anekdotes en interessante feiten antwoord g vertellen wat  deze wetswijziging in de praktijk betekent. Waar liggen nieuwe kansen voor de bescherming Lees verde

Torenvalkkast op de High Tech Campus

Op 8 maart heeft Stadsnatuur een Torenvalkkast geplaatst op de High Tech Campus. Daar heeft de afgelopen jaar een koppel gebroed op de vensterbank van een hoog gebouw. Een van de jongen was naar beneden gevallen en wij hadden het voorstel gedaan om daar een kast voor deze Torenvalken te maken, zodat de valk wat Lees verde