Steun Stadsnatuur


U kunt Stichting Stadsnatuur op verschillende manieren steunen.

Doe mee
Als u wilt meewerken aan een groener Eindhoven, bent u van harte welkom! Af en toe meewerken aan een project of structureel een vaste taak oppakken kan allebei. Wij bieden u een gezellige en gemotiveerde groep natuurliefhebbers.

Sponsor ons
Natuurlijk zijn giften en sponsors hartelijk welkom op IBAN: NL04INGB0007328104, t.n.v. Stichting Stadsnatuur Eindhoven. U kunt ons algemeen sponsoren of een bepaald project adopteren.