Steun Stadsnatuur


U kunt Stichting Stadsnatuur op verschillende manieren steunen.

Doe mee
Als u wilt meewerken aan een groener Eindhoven, bent u van harte welkom! Af en toe meewerken aan een project of structureel een vaste taak oppakken kan allebei. Wij bieden u een gezellige en gemotiveerde groep natuurliefhebbers.

Sponsor ons
Natuurlijk zijn giften en sponsors hartelijk welkom op IBAN: NL04INGB0007328104, t.n.v. Stichting Stadsnatuur Eindhoven. U kunt ons algemeen sponsoren of een bepaald project adopteren.

ANBI
Stichting Stadsnatuur Eindhoven is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Doe je een donatie aan ons, dan kun je dat bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen.

RSIN-nummer
Het RSIN-Nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van Stichting Stadsnatuur Eindhoven is 804523952.