Kansen voor biodiversiteit in de stad

Biodiversiteit in de Stad

Biodiversiteit gaat wereldwijd achteruit. Steden kunnen een bijdrage leveren aan het behoud van soorten en het versterken van natuurbeleving. Door stedelijk groen (parken, tuinen, bedrijfsgroen, straatgroen) met de juiste beplanting in te richten en ecologisch te beheren wordt biodiversiteit ondersteund. Ook gebouwen, schoolpleinen en waterpartijen kunnen een bijdrage leveren. Dit kan prima samengaan met klimaatadaptatie-doelen.

De website Kansen voor biodiversiteit in de stad wijst u de weg naar relevante informatie, en houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in onderzoek, beleid en praktijk.