Poelenadoptieprogramma

De poelen in de gemeente Eindhoven vervullen een steeds grotere rol als ‘buitenklas’: een school adopteert zijn eigen poel op loop- of fietsafstand van de school. De kinderen doen bij hun eigen poel veldwerk (voorjaar) en helpen bij het beheer ervan (najaar). In het najaar van 2008 deden meer dan duizend kinderen van onder meer 23 basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs mee.

aan het werk in de Nierpoel

Voor wie
Het project is ontwikkeld voor de groepen 6-8 van de basisschool met uitbreidingsmogelijkheden voor de overige groepen. Voor kleuters is er een lenteproject “Ditjes en padjes”. Voor leerkrachten en begeleidende ouders wordt jaarlijks een studiedag of -avond georganiseerd met bijvoorbeeld een avondwandeling onder leiding van de Poelenwerkgroep Eindhoven of een lezing over de amfibieën die voorkomen in de regio Eindhoven.

Ook met uw school een poel adopteren? Neem contact op met het Poelenadoptieprogramma via info@kikkerdril.net of 06-22175315

Door wie
Het Poelenadoptieprogramma is een samenwerking tussen de gemeente Eindhoven, Stichting
Stadsnatuur Eindhoven en het Milieu Educatie Centrum.

Geïnteresseerd in het reilen en zeilen van het poelenadoptieprogramma? Lees er meer over op de website van de gemeente Eindhoven.

Activiteiten

De kinderen zijn twee keer per jaar bezig bij hun poel en bouwen daar een band mee op.

Najaar
In het najaar werken kinderen mee aan de kleinschalige beheerwerkzaamheden die nodig zijn om de poelen geschikt te houden als voortplantingswater voor amfibieën. Met veel plezier werd er gebaggerd, geknot, gezaagd en gesjouwd.

najaarsactiviteiten: weghalen van bomen

Voorjaar
In de lente komen alle kinderen nog een keer terug bij hun poel. Ze gaan dan aan de slag met hun eigen ontwikkelde onderzoekjes of met veldwerk van het MEC. Er worden plonzen geteld, met schepnetten wordt het onder-waterleven onderzocht en er zijn grote vraagtekens: want wie heeft nou ook weer waar welke wilg geknot? In een waterkuiltje in de hand koesteren de kinderen een salamanderlarve, liggend in het gras wordt de rupsenloop bekeken en menig juf gaat terug naar school met een mooie bloemenkrans op de bol!

Op 20 mei vorig jaar ontdekten de kinderen van basisschool De Klimboom niet alleen de eisnoeren van de rugstreeppad, maar zagen tegelijkertijd de eerste mini-padjes-met-rugstreepje uit het water kruipen.

Ervaringen

samenwerken bij het Poelenadoptieprogramma

‘Stilstaan op één been kan ik al’, en meer natte pakken dan ooit, dat presteerden de Reigerlaankinderen bij de Effenaarpoel.

Jumpen-voor-warme-voeten leerden we van de Floralaan-kinderen.

Petje-af voor Betula van basisschool De Hasselbraam, hij trok maar liefst 121 boompjes-opschot bij de Kapteijnspoel.

De Wegwijzerkinderen werkten bij hun poel en zorgden er ook voor dat de invliegdeur van het vleermuiswinterverblijf in Ecopark Acht weer vrij gemaakt werd van takken.

De kinderen van basisschool ’t Karregat kussen liever een kikker dan dat ze spruitjes eten en als er ‘Van onderuuuuuuuh!€’ wordt geroepen door de Boschuilkinderen dan is het tijd om een stapje achteruit te doen.

Zomaar een paar najaarsverhaaltjes rondom het poelen-adoptieprogramma, die laten zien hoe elke school op eigen wijze met het adoptieprogramma bezig is.