Over Stadsnatuur


Stichting Stadsnatuur wil hèt aanspreekpunt zijn voor natuur in de stad Eindhoven. Sommige projecten voeren we zelf uit, maar we hebben niet de mankracht om alles aan te pakken. Vaak brengen we mensen met een initiatief in contact met organisaties die ze verder kunnen helpen. Dat kunnen organisaties zijn die bij ons zijn aangesloten, de gemeente of andere instanties uit ons netwerk.

Organisatie

Stichting Stadsnatuur Eindhoven bestaat uit een bestuur en verschillende werkgroepen.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Stadsnatuur Eindhoven bestaat uit

Paul Timmermans (voorzitter)
Frans Hijnen (secretaris)
Harrie van der Leij (penningmeester)
Domin Dalessi (voorzitter Poelenwerkgroep)

Beloningsbeleid

De leden van het algemeen bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten.

RSIN

804523952

Aangesloten groepen en Partners

De volgende groepen zijn aangesloten bij Stichting Stadsnatuur Eindhoven:

  • IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem en  IVN Nuenen (amfibieënwerkgroep). Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving.
  • KNNV Eindhoven e.o. Het doel van de KNNV is natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming door middel van excursies, lezingen, cursussen en onderzoek.
  • RAVON, werkgroep Monitoring. De Stichting RAVON is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de bescherming van reptielen, amfibieën en vissen.
  • Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant. De Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant verzamelt informatie en kennis over vleermuizen en beschermt vleermuizen en hun leefomgeving.
  • Vogelwerkgroep de Kempen. Vogelwerkgroep De Kempen houdt zich bezig met het bestuderen van de vogels die in het wild in de Kempen (Zuidoost-Brabant) voorkomen.

Stichting Stadsnatuur Eindhoven werkt samen met onder andere:

Geschiedenis

Stichting stadsnatuur is ontstaan vanuit de Poelenwerkgroep. De leden wilden meer samenwerken met de andere natuurgroepen in Eindhoven buiten de poelenwerkgroep om. Zo ontstond in 1995 Stichting Stadsnatuur Eindhoven, die ook inzette voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen. In maart 1996 presenteerde de stichting zich aan de pers.

In de loop van de tijd heeft Stichting Stadsnatuur Eindhoven al veel bereikt voor de Eindhovense natuur. Een paar mijlpalen:

  • 1997-1998 advies over inrichting Ecopark Acht
  • 1999 paddenpoelen High Tech Campus
  • advies over waterconservering in het Eckartse bos, naar aanleiding van de drainage van Koudenhoven.