Torenvalken betrekken nieuwe nestkast op de High Tech Campus

Afgelopen jaar hebben we een nestkast geplaatst voor de Torenvalken op de High Tech Campus. Deze vogel broedt er al jaren maar vaak ging het mis door de slechte huisvesting. Zo heeft het koppel gebroed op een vensterbank van een van de grotere gebouwen op de Campus. Er vielen enkele jongen op de grond en die moesten naar de opvang omdat we niet bij het nest konden komen.

In overleg met mensen op de campus heeeft  Stadsnatuur Eindhoven er op een groot gebouw een nestkast geplaatst. Vorig jaar was dat kennelijk te laat voor de vogels maar dit jaar hebben ze de riante villa met aanvliegrooster gevonden. We lijken een goed broedseizoen tegemoet te gaan.