Bijeenkomsten Natuurinclusief bouwen & natuurvriendelijke tuinen

Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging organiseren in 2021 een aantal Brabantse informatiebijeenkomsten over het natuurinclusief inrichten van onze woonomgeving. In de bijeenkomsten laten we zien hoe je met behulp van de websites Bouwnatuurinclusief.nl en Mijn Vogeltuin anderen kunt helpen om hiermee aan de slag te gaan. Geef samen met je buren, de gemeente of een Lees verde

Slechtvalken-update

Locatie  EvoluonBij de Eindhovense slechtvalken is er in 2020 een wisseling van partners geweest. Het mannetje van het Evoluon was weg (het onbekend waar die is gebleven). Het vrouwtje bleef maanden alleen. Dat trok de aandacht van het mannetje dat al heel lang op de Catharinakerk verblijft. Dat is vervolgens overgestapt naar het Evoluonvrouwtje. Dit Lees verde

Eindhovens stadhuis gastvrij voor gierzwaluwen en vleermuizen

Eindhoven heeft het stadhuis gerenoveerd en duurzaam gemaakt. Als onderdeel van het vergroenen heeft de gemeente in overleg met Stadsnatuur Eindhoven nestkasten opgehangen voor gierzwaluwen, aan een verhoging op het dak.. Ook zijn er voorzieningen aangebracht voor vleermuizen. Omdat de kastjes toch af en toe zon krijgen en het er niet te warm mag worden Lees verde

Poelenvrijwilliger worden? Kom 27-1 naar de startavond!

Voor komend voorjaar is Poelenwerkgroep Eindhoven op zoek naar mensen die van februari tot juli  willen ghelpen om gegevens te verzamelen over de amfibieën in de vele Eindhovense poelen. Een doorgewinterde natuurkenner hoef je niet te zijn; enthousiasme en betrokkenheid zijn belangrijker! Startavond Op maandagavond 27 januari organiseren we een startavond met meer informatie: Waar: Lees verde

Vleermuiskasten aan de Sporthogeschool

Begin januari  zijn er in opdracht vande gemeente twee vleermuiskraamkasten gehangen aan de Sporthogeschool Eindhoven. Die vergingen een eerdere kast die erg versleten was  en uit veiligheidsoverweging moestworden vervangen,De vleermuizeen gebruikten die toen ook al niet meer,terwijl er een paar jaar gelden nog zeker 160 vleermuizen onderdak vonden. Van de nieuwe kraamkasten (ontwikkeld door Vivara) Lees verde

Gierzwaluwkasten aan de Philipsbedrijfschool

Op 3 december zijn er gierzwaluwkasten op gehangen aan de oude Philipsbedrijfsschool in Eindhoven. Het pand wordt verbouwd door Stam en de Koning in opdracht van ontwikkelaars Foolen en Reijs. Het is bijna klaar voor het nieuwe doel: appartementen. In goed overleg met de Vogelbescherming, de Zoogdiervereninging en Stadsnatuur Eindhoven heeft de aannemer natuurvriendelijke aanpassingen Lees verde

Filmtip: Schapenheld

Interessant voor liefhebbers van stadsnatuur: de film Schapenheld. In de film zien we de Brabantse Schaapsherder Stijn. Hij struint met zijn kudde over de heidegronden en leeft een eerlijk, duurzaam bestaan met zijn vrouw en twee kinderen. De romanticus en idealist is een van de laatste traditionele schaapsherders. Koppig probeert Stijn zich staande te houden Lees verde

2018: een goed slechtvalkenjaar

In 2018 hebben beide koppels drie jongengrootgebracht: In de kerk twee jongedames en een jongeman. Op het Evoluondrie jongedames.  In de kerk is het goed verlopen zonder noemenswaardigeproblemen. Op het Evoluon leek moeder last te hebben van haar snavel.Ze was kennelijk niet in staat de prooien goed te ontleden en aan de jongen aante bieden. Lees verde