Poelenwerkgroep

 

Verspreid over het grondgebied van de gemeente Eindhoven liggen bijna honderd poelen, vooral langs de rand van de stad. Van Aanschot tot de Stratumse heide en van Bokt tot Genneper Parken. Het zijn kleine, ondiepe poelen, die geschikt zijn als voortplantingswater voor kikkers, padden en watersalamanders. Ook waterplanten, kleine waterdiertjes (zoals waterkevers, slakjes en spinnetjes) en libellen profiteren van de poelen.

Nieuwe poel Bokt met onder andere Watertorkruid en Fonteinnkruid

Beheer poelen
In juni 1992 richtten leden van IVN, KNNV, RAVON Noord-Brabant, Vogelwerkgroep De Kempen en medewerkers van de gemeente Eindhoven de Poelenwerkgroep op voor beheer en ontwikkeling van deze amfibieënpoelen. De Poelenwerkgroep heeft inmiddels diverse poelen opgeknapt.

Aanleg poelen
Al snel ontstaat ook het plan om nieuwe poelen aan te leggen. In augustus 1993 heeft wethouder Nico van der Spek met een graafmachine op feestelijke wijze de startsein gegeven voor het graven van de eerste poel bij het Milieu Educatie Centrum aan de Genneperweg. Inmiddels heeft de Poelenwerkgroep zo’n 15 nieuwe poelen gegraven.

Poelenadoptie
Sinds 1999 zette de Poelenwerkgroep in samen met de gemeente en het MEC het succesvolle Poelenadoptieprogramma, waarbij scholieren helpen met het monitoren en beheren van een eigen poel in de buurt van hun school.

Monitoren
Om te volgen welke amfibieën gebruik maken van de poelen gaan we van eind februari tot juli in kleine groepjes op stap, bewapend met schepnet en zaklamp, om gegevens te verzamelen. Dit gebeurt meestal ’s avonds in het donker, omdat dan de meeste amfibieën actief zijn.

De kennis van verspreiding geeft waardevolle informatie over hoe het met de verschillende soorten amfibieën gaat, zowel gewone soorten als bruine kikker en gewone pad, maar ook voor minder gewone alpenwatersalamander, vinpootsalamander en de heikikker.


Meer informatie:

Telkaart Alpenwatersalamander (pdf-bestand; 2 pagina’s)
Evaluatie 10 jaar
poeleninventarisatie Eindhoven
2004 (pdf-bestand; 116 pagina’s)
Handleiding aanleg en beheer poelen in Eindhoven 2004 (pdf-bestand; 16 pagina’s)