Filmtip: Schapenheld

Interessant voor liefhebbers van stadsnatuur: de film Schapenheld. In de film zien we de Brabantse Schaapsherder Stijn. Hij struint met zijn kudde over de heidegronden en leeft een eerlijk, duurzaam bestaan met zijn vrouw en twee kinderen. De romanticus en idealist is een van de laatste traditionele schaapsherders. Koppig probeert Stijn zich staande te houden Lees verde

2018: een goed slechtvalkenjaar

In 2018 hebben beide koppels drie jongengrootgebracht: In de kerk twee jongedames en een jongeman. Op het Evoluondrie jongedames.  In de kerk is het goed verlopen zonder noemenswaardigeproblemen. Op het Evoluon leek moeder last te hebben van haar snavel.Ze was kennelijk niet in staat de prooien goed te ontleden en aan de jongen aante bieden. Lees verde

Nieuwe vleermuiskast voor de heemtuin

Stichting Stadsnatuur iheeft geld ingezameld voor  een vleermuiskast op palen. Tijdens een vleermuiswandeling in de Heemtuin Frater Simon Deltour opperden vleermuisdeskundigen dat dit een uitstekend gebied zo zijn voor een “paalkast” voor vleermuizen. Daarmee zijn al succesvolle experimenten uitgevoerd. Zo was de paalkast in de Philips Fruittuin binnen het jaar bezet door vleermuizen. De plaats Lees verde

Informatiebijeenkomst voor vrijwilligers over natuurinclusief bouwen

Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging promoten met de ‘B5-gemeenten’ Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg het natuurinclusief bouwen. We beginnen heel graag per stad met een bijeenkomst om lokaal actieve vogel- en vleermuisvrijwilligers te informeren over dit project. Ook in Eindhoven is zo’n  startbijeenkomst: 9 januari 2018 19.30 uur – 21.00 uur Stadhuis, Stadhuisplein 1 Lees verde

Vleermuiskasten voor de Dierenambulance

  Stadsnatuur Eindhoven heeft afgelopen maandag de vrijwilligers van de Dierenambulance enkele kasten gedoneerdals dank voor het goede werk vanhun stichting. De vrijwilligers waren op zoek naar mogelijkheden om bij of op het terrein van de Dierenambulance wat verblijfplaatsen te creëren voor vleermuizen en vogels. Stadsnatuur Eindhoven schonk daarom  enkele vleermuiskasten en een vogelkast van Lees verde