Vleermuiskasten aan de Sporthogeschool

Begin januari  zijn er in opdracht vande gemeente twee vleermuiskraamkasten gehangen aan de Sporthogeschool Eindhoven. Die vergingen een eerdere kast die erg versleten was  en uit veiligheidsoverweging moestworden vervangen,De vleermuizeen gebruikten die toen ook al niet meer,terwijl er een paar jaar gelden nog zeker 160 vleermuizen onderdak vonden. Van de nieuwe kraamkasten (ontwikkeld door Vivara) Lees verde

Gierzwaluwkasten aan de Philipsbedrijfschool

Op 3 december zijn er gierzwaluwkasten op gehangen aan de oude Philipsbedrijfsschool in Eindhoven. Het pand wordt verbouwd door Stam en de Koning in opdracht van ontwikkelaars Foolen en Reijs. Het is bijna klaar voor het nieuwe doel: appartementen. In goed overleg met de Vogelbescherming, de Zoogdiervereninging en Stadsnatuur Eindhoven heeft de aannemer natuurvriendelijke aanpassingen Lees verde

20 november lezing door Bas Teunis, zoölogisch illustrator

Salamanders zijn dieren die tot de verbeelding spreken. Ze leiden een verborgen bestaan; ze groeien op in het water en een groot gedeelte van het jaar leven ze op het land, weggekropen onder planten en stenen. Tegelijk hebben ze een fascinerende leefwijze en vaak een prachtig uiterlijk. Door de eeuwen heen hebben ze natuuronderzoekers en Lees verde

Filmtip: Schapenheld

Interessant voor liefhebbers van stadsnatuur: de film Schapenheld. In de film zien we de Brabantse Schaapsherder Stijn. Hij struint met zijn kudde over de heidegronden en leeft een eerlijk, duurzaam bestaan met zijn vrouw en twee kinderen. De romanticus en idealist is een van de laatste traditionele schaapsherders. Koppig probeert Stijn zich staande te houden Lees verde

Janz Bar en Kitchen steunt Stichting Stadsnatuur

Janz Bar en Kitchen in de Kerkstraat te Eindhoven, naast de Catharinakerk heeft een sponsoractie opgezet voor Stichting Stadsnatuur. De zaak schenkt van elk verkocht Brasserie Le Fort biertje biertje 1€ euro aan ons. De reden hiervoor is dat de eigenaar erg enthousiast is over de slechtvalken op de Catharinakerk. In het broedseizoen zijn in Lees verde

2018: een goed slechtvalkenjaar

In 2018 hebben beide koppels drie jongengrootgebracht: In de kerk twee jongedames en een jongeman. Op het Evoluondrie jongedames.  In de kerk is het goed verlopen zonder noemenswaardigeproblemen. Op het Evoluon leek moeder last te hebben van haar snavel.Ze was kennelijk niet in staat de prooien goed te ontleden en aan de jongen aante bieden. Lees verde

Nieuwe vleermuiskast voor de heemtuin

Stichting Stadsnatuur iheeft geld ingezameld voor  een vleermuiskast op palen. Tijdens een vleermuiswandeling in de Heemtuin Frater Simon Deltour opperden vleermuisdeskundigen dat dit een uitstekend gebied zo zijn voor een “paalkast” voor vleermuizen. Daarmee zijn al succesvolle experimenten uitgevoerd. Zo was de paalkast in de Philips Fruittuin binnen het jaar bezet door vleermuizen. De plaats Lees verde

Informatiebijeenkomst voor vrijwilligers over natuurinclusief bouwen

Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging promoten met de ‘B5-gemeenten’ Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg het natuurinclusief bouwen. We beginnen heel graag per stad met een bijeenkomst om lokaal actieve vogel- en vleermuisvrijwilligers te informeren over dit project. Ook in Eindhoven is zo’n  startbijeenkomst: 9 januari 2018 19.30 uur – 21.00 uur Stadhuis, Stadhuisplein 1 Lees verde