Huiszwaluwproject

Eindhoven, juni 2012

Na onze oproep om mee te doen aan het huiszwaluwproject zijn er vele enthousiaste reacties gekomen. We hebben in Acht en Blixembosch een tiental ondersteunende voorzieningen uitgedeeld en geplaatst.De eerste reacties zijn binnen en vooral in Blixembosch lijken de huiszwaluwen volop gebruik te gaan maken van deze nestmogelijkheden.

De voorjaarsverhalen over een slechte terugkeer, door droogte in Afrika, van zowel boeren- als huiszwaluwen, kwamen ons niet goed uit met onze uitbreidingsplannen.

We hebben toch een goed jaar en een goed resultaat behaald in 2012. In Acht hebben we dit jaar 25 nesten mogen tellen, waarbij eerlijkheidshalve moet worden gezegd, nog geen in kunstnesten. Wel hebben we klei uitgelegd en de omstandigheden rondom een poel (Barbapapapoel) wat verbeterd.

In Blixembosch heeft het wel geleid tot een verhoging van het aantal bezette (kunst)nesten. In 2012 -26 nesten in totaal. Van de 15 uitgezette nieuwe nesten zijn er 5 bezet en op 1 daarvan is naast het kunstnest ook een zelf gemetseld nest gemaakt in de Ella Fitzgeraldlaan. Daarnaast zijn de 4, al bestaande kunstnesten, ook dit jaar weer bezet. Ook is er klei uitgelegd.

Door wat meer te monitoren hebben we wat meer kennis en ervaring opgedaan met de vogels. Ook is bekend in de wijken dat we de vogels “volgen” en hebben we contacten gelegd met de mensen die al nesten hadden onder hun daken en overstekken. Maar uiteindelijk is misschien de grootste winst van alles, een aantal “nieuwe” enthousiaste vogelaars die betrokken zijn geraakt bij vogels in de eigen buurt.

Frans en Harrie

Oproep: Huiszwaluwnesten gezocht

Met de meeste zwaluwen gaat het niet zo goed in Eindhoven, maar met de huiszwaluwen nog wel het slechtst. Stadsnatuur Eindhoven en Vogelwerkgroep De Kempen weten dat deze op twee plaatsen broeden: de Waalstraat in Acht en aan de Oirschotsedijk, maar misschien zijn er nog meer. Daarom onze oproep: wie heeft er een huiszwaluwnest gezien in Eindhoven?

De populatie Huiszwaluwen in Eindhoven is de laatste jaren enorm afgenomen. In 1982 zijn nog 140 nesten geteld in de straten Welschapsedijk en Rode Kruisstraat en in de wijken Hemelrijken, Heesterakker en Sintenbuurt en het dorp Acht. In het verdere verleden broedde de Huiszwaluw ook in de Willemstraat en langs de Tongelreep. Nu gaat het nog maar om hooguit enkele nesten. Binnen Eindhoven is de Huiszwaluw afgenomen als gevolg van een complex van nadelige ingrepen in het stadslandschap en het milieu, zoals verwijderen van nesten, schilderwerk, veranderingen in bouwstijlen, gebrek aan nestmateriaal en vermindering van insectenaanbod (Vogels in de stedelijke milieu, inventarisatie in Eindhoven; 1997).

Hoe herken ik een huiszwaluwnest?

Huiszwaluwen zijn echte metselaars die nesten maken tegen woningen aan, vaak onder het dakoverstek. Huiszwaluwen hebben een witte buik en keel. Boerenzwaluwen maken hun nesten binnen in schuren, en ze zien er anders uit: ze hebben een rode keel.

Meer informatie over huiszwaluwen op www.vogelvisie.nl/soort/huiszwaluw.php
Maatregelen
Als er nieuwe plekken met Huiszwaluw bekend worden, kunnen de leden van Stadsnatuur Eindhoven en de vogelwerkgroep kijken of zij daar in de directe omgeving maatregelen kunnen treffen om hun aantal te vergroten. Gedacht wordt bijv. aan het plaatsen van nestplanken. De gemeente Eindhoven wil dit goede initiatief in het kader van €˜Countdown 2010€™ om de verscheidenheid aan plant- en diersoorten te stimuleren graag ondersteunen.

Heeft u wat gevonden geef het dan door aan Frans Hijnen van Stichting Stadsnatuur Eindhoven / Vogelwerkgroep de Kempen, Hijnen, Kerkakkerstraat 42, 5616 HC Eindhoven of mail naar Frans Hijnen.

Uw waarnemingen kunt u noteren op deze telkaart (pdf).

mail naar Frans Hijnen.

Uw waarnemingen kunt u noteren op deze telkaart (pdf).