2018: een goed slechtvalkenjaar

In 2018 hebben beide koppels drie jongengrootgebracht: In de kerk twee jongedames en een jongeman. Op het Evoluondrie jongedames.

 In de kerk is het goed verlopen zonder noemenswaardigeproblemen.

Op het Evoluon leek moeder last te hebben van haar snavel.Ze was kennelijk niet in staat de prooien goed te ontleden en aan de jongen aante bieden. Dat leek bij haar pijn te doen waardoor ze iedere keer stopte. Maardoor het constante bedelen van de jongen, die niet genoeg binnen kregen, bleefze maar prooien aanslepen waardoor het een rommeltje werd in de kast. De jongen waren ook onder het gebruikelijke gewicht bij hetringen. Uiteindelijk is toch alles goed gekomen vooral doordat vader zijnaandeel bij het voeren vergrootte.

  Hopelijk gaan de twee koppels gezamelijk weer het nieuwejaar in.In 2019 is het koppel van de kerk al 10 jaar in Eindhoven.

Frans Hijnen