Wat we doen

Stichting Stadsnatuur Eindhoven werkt op verschillende manieren aan een groener Eindhoven.

Aanleg en beheer kleine natuurelementen

De Poelenwerkgroep heeft in samenwerking met de gemeente gemeente vijftien amfibieënpoelen aangelegd, o.a. bij de High Tech Campus, op Gennep, in het volkstuinencomplex ‘De Collse Tuin’ en op Golfbaan Welschap. Ook hebben we het initiatief genomen om diverse poelen op te knappen. Onze Werkgroep Natuurbeheer beheert een tiental poelen op grondgebied van de gemeente Eindhoven. Verder bieden we advies en een helpende hand bij de aanleg van vleermuisonderkomens en nestelgelegenheden.

Monitoren

We verzamelen informatie over de natuur in Eindhoven door bepaalde dieren regelmatig op dezelfde manier te monitoren. We doen dat voor

  • amfibieën
  • vleermuizen
  • eekhoorns
  • gierzwaluwen
  • huiszwaluwen
  • slechtvalken

Ook helpen we andere inventariserende groepen met materiaal zoals batdetectoren, lieslaarzen, vlindernetten en verrekijkers.

Educatie, voorlichting en PR

Stichting Stadsnatuur Eindhoven heeft meegedacht bij het maken van lespakketten voor de biologieles over amfibieënpoelen. Leerlingen bekijken kikkers en padden in levende lijve en leren er van alles over. Verder hebben we samen met de gemeente en het MEC het succesvolle Poelenadoptieprogramma opgezet, waarbij scholieren vel leren door het bestuderen en beheren van een eigen poel in de buurt van hun school. Ten slotte proberen we in de pers meer aandacht te krijgen voor natuur in de stad, onze eigen activiteiten en voor de aangesloten groepen.

Meepraten over natuurbeleid

Bij overleggen over natuur in Eindhoven zoals Trefpunt Groen Eindhoven hebben we vooral een adviserende rol. Wij houden graag een vinger aan de pols en geven suggesties.

Hulp aan andere natuurgroepen

Een belangrijke taak van Stadsnatuur is subsidies aanvragen en sponsors zoeken voor andere natuurgroepen die hier zelf niet voor in aanmerking komen of de juiste weg niet weten. Zo regelen we bijvoorbeeld de subsidieaanvraag voor gierzwaluwnestkasten in woningen waarbij het dak wordt vernieuwd.

Kennisuitwisseling

Tenslotte leggen we contacten met organisaties binnen en buiten Eindhoven om kennis en ervaring uit te wisselen.