Stichting Stadsnatuur Eindhoven is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor bescherming, ontwikkeling en beheer van de natuur in Eindhoven. Ook werken we aan voorlichting en educatie en geven we advies in verschillende natuuroverleggen. Meer…

(Net)werken voor een groener Eindhoven
We werken samen met andere natuurgroepen zoals IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem, IVN Nuenen (amfibieënwerkgroep), Vogelwerkgroep de Kempen, gierzwaluwbescherming.nl, RAVON, werkgroep Monitoring. en de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant. Verder zijn we aangesloten bij  Trefpunt Groen Eindhoven en  hebben we goede contacten met de gemeente Eindhoven. Samen zetten we ons in voor een groener Eindhoven onder het motto: de beste buur is de natuur.

Natuur in de stad
Natuur in de stad is buitengewoon belangrijk. Voor mensen vanwege onze gezondheid en ons welzijn. Voor de natuur omdat juist in de stad soms gunstige omstandigheden zijn voor flora en fauna.Ook in Eindhoven is veel stadsnatuur. Aan de stadsranden, in de groene inhammen, in poelen, riviertjes en kanalen en zelfs in parken en tuinen.

Stichting Stadsnatuur helpt
Heeft u een plan voor het stimuleren van de Eindhovense natuur en kunt u wel wat hulp gebruiken? Neem contact met ons op. Wij ondersteunen uw initiatief of brengen u in contact met organisaties die dat kunnen.